V poslední době jsou moderní velké rozměry oken, jaké jsou možnosti rozměrů?

V poslední době jsou moderní velké rozměry oken, jaké jsou možnosti rozměrů?

Plocha otvíratelného okna závisí na statice celku. Hraje zde roli součinnost pevnosti ocelové výztuhy a nemalou měrou se podílí pevnost plaastů.  Pevnost plastové profilu vychází z druhu plastu a šířky stěny profilu. Přičemž nízkou pevnost tedy i kvalitu plastu nelze nahradit silnější výztuhou. Přes plast je přenášeno zatížení do výztuh. V prvoplastu profilu třídy A lze dosáhnout o 10% větších rozměrů výrobků.