Měníme stará špaletová okna za nová plastová, co nás čeká?

Měníme stará špaletová okna za nová plastová, co nás čeká?

Při vybourání původních starých kastlových oken, zůstává po jejich odstranění v ostění zvětšený otvor.  Jelikož má ostění špaletových oken zevnitř i zvenčí jinou velikost, je potřeba vzniklý schodek na ostění znovu doplnit. Nejčastěji se při rekonstrukci špalet používá polystyren. Je to lehký a dobře opracovatelný materiál a docílíme s ním perfektního vizuálního výsledku. Nevýhodou polystyrenu může být jeho měkkost, tedy může se stát, že při prudkém otevření okna např průvanem dojde k poškození ostění. V takových případech je vhodné zvážit možnost použití tvárnic ytongu, či porobetonu. Jejich zapracování do ostění je oproti polystyrenu o něco pracnější, na druhou stranu jsou velmi odolné a pevné. V některých případech může být porobeton svou vahou těžký a je naopak vhodnější použít polystyren. V případě, že řešíte otázku použití vhodného materiálu pro rekonstrukci Vašich špalet, doporučujeme obrátit se na odbornou firmu.