Jaký je zásadní rozdíl mezi prvoplastem a recyklátem v okenním profliu

Jaký je zásadní rozdíl mezi prvoplastem a recyklátem v okenním profliu

Zásadní rozdíl je v pórovitosti hustotě a soudržnosti, která je nižší, což snižuje  pevnost materiálu, chemické vazby vypovídají o fyzikálních vlastnostech materiálu. Předpisy Evropské unie říkají že každá výroba musí k části své produkce využívat recyklované materiály. Výroby, které si chtějí udržovat prvoplastový  výstup kvality, produkují ještě jiný výrobek z plastu, kde umoří tyto kvóty na využití odpadů. Například parapety, kde nezávisí na použité směs.