Co dělat v případě, že nám drhnou okna? Můžeme si je sami seřídit?

Co dělat v případě, že nám drhnou okna? Můžeme si je sami seřídit?

Ano, seřízení plastových oken není nikterak náročnou disciplínou a zvládne jej provést téměř každý. Na celoobvodovém kování provádíme seřízení polohy křídla a to ve směru horizontálním, vertikálním a samotný přítlak křídla. Seřízení provádíme tak, že na křídle sejmeme plastovou krytku z dolního pantu a za použití imbusového klíče otáčivým pohybem kalibrujeme polohu. Vložením klíče zvrchu a následným otáčením provádíme seřízení výšky křídla. Vložením klíče zboku a následným otáčením seřizujeme vodorovnou polohu křídla. Při otevření okenního křídla a vložení klíče do horní části kování v místě ventilace, provádíme seřízení padání křídla. Doraz neboli přítlak křídla určujeme otáčením excentrickým hříbkovým čepek na boční straně křídla u kliky. Během prováděného seřízení doporučujeme provést zároveň i promazání pohyblivých částí okna použitím silikonového oleje – nejčastěji přípravek WD-40.